اهمیت احیاء شب نیمه شعبان و شناخت امام زمان علیه السلام
28 بازدید
موضوع: امامت و مهدویت
مصاحبه کننده : مجری سیمای مرکز نور (سیمای مرکز قم)
محل مصاحبه : سیمای مرکز نور (سیمای مرکز قم)
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : سیمای مرکز نور (سیمای مرکز قم)
تعداد شرکت کننده : 0